most

mosto (es), must (en)
m
Enologia

Suc del raïm abans de fermentar i esdevenir vi.

Els mosts contenen d’un 70 a un 85% d’aigua i de 140 a 225 g de sucre per litre. A més, hi ha àcids orgànics (especialment àcid tartàric i àcid màlic), sals minerals (potassi, calci, magnesi i sodi), tanins, matèries colorants, nitrogenades, amoniacals o orgàniques, gomes, pectines, etc. La densitat varia entre 1,05 i 1,13. En determinats processos vinícoles cal separar prèviament algunes d’aquestes substàncies a fi que el vi resultant tingui el color desitjat.