mot diminutiu

diminutiu
m
Gramàtica

En el procés de la derivació, mot obtingut mitjançant l’addició al mot primitiu d’un sufix que indica disminució.

La disminució, generalment quantitativa (casa caseta), pot indicar uns altres matisos, com ara afecte (mare marona), llàstima (dona doneta), ironia (home homenet). Sovint un diminutiu perd el significat de disminució i esdevé independent semànticament (forca forquilla).