motel

m
Turisme i lleure

Establiment hoteler especialitzat en l’allotjament de viatgers i turistes de trànsit que utilitzen l’automòbil com a mitjà de desplaçament.

Solen ésser emplaçats a la rodalia dels centres urbans i a les cruïlles de carreteres importants. Sorgiren per primera vegada als EUA, d’on procedeix la seva denominació.