motlle

molde (es), mould (en)
m
Tecnologia

Peça amb una cavitat en la qual hom introdueix una substància en forma de pols, de pasta o líquida per tal que, en passar a l’estat sòlid, agafi la forma de la cavitat.

Els motlles emprats per a la colada de metalls són generalment de sorra o metàl·lics. Els motlles de sorra són preparats a l’interior d’un marc metàl·lic o caixa (caixa d’emmotllar), i en el cas de peces senzilles, directament damunt el sòl. Hom emmotlla en la massa de sorra el model que reprodueix la peça que vol obtenir; seguidament hom retira el model, i resta constituïda la cavitat que ha de rebre el metall fos en l’operació de colada. Si la peça a obtenir té alguna cavitat, aquesta cal que sigui prèviament reproduïda dins el motlle en positiu, o sigui, formant un cos anomenat mascle. Els motlles de sorra serveixen només una vegada; els metàl·lics poden ésser emprats molts cops i hom els utilitza principalment per a obtenir peces de fosa amb una elevada duresa superficial i, sobretot, per a la colada d’aliatges d’alumini, de plom, de zinc i de coure. Els motlles metàl·lics són emprats també per a l’emmotllament de plàstics. Darrerament s’ha generalitzat l’ús dels motlles de resines sintètiques. Els motlles de guix són utilitzats principalment en escultura.