motu proprio
*

m
Diplomàtica i altres branques

Document emanat directament del sobirà, sense intervenció de ministres o a requeriment d’una persona interessada.

Porten també aquest nom certs documents papals.