Mouloûya

riu Muluia

Uadi del Marroc (480 km de longitud i 22,3 m3/s de cabal).

Neix a l’Atles mitjà, des d’on pren la direcció NE. Travessa el Marroc oriental i desguassa a la Mediterrània. Diferents tribus àrabs n'ocupen el curs mitjà i en conreen les ribes (cereals). El 1967 hi fou acabada de construir la presa de Mechra Klila, que proveeix d’electricitat el NE del Marroc. A la vall del uadi hi ha dipòsits de plom i de manganès. El 1291 Jaume II de Catalunya-Aragó i Sanç IV de Castella el prengueren com a límit de llurs respectives zones d’influència; Jaume II es reservava els territoris situats a l’est del riu (Algèria, Tunis, etc) i el rei castellà la zona del Marroc.