Mount Sterling

Localitat de l’estat de Kentucky (EUA).