Moviment de Països No-alineats

Organització internacional formada per estats no integrats en cap dels dos blocs politicomilitars sorgits després de la Segona Guerra Mundial.

Fundada el 1961 a Belgrad, els seus membres, majoritàriament estats del Tercer Món, promouen la cooperació mútua per a l’establiment d’un nou ordre econòmic i polític per tal de contrarestar el pes de les grans potències. Bé que l’organització es declarà neutral, en realitat pocs dels estats membres es pogueren sostreure a la influència dels EUA o de l’URSS. Ha admès com a membres alguns moviments d’alliberament, com l’OAP i la SWAPO. Tingué els antecedents en la conferència de Bandung (1955) i ha celebrat conferències periòdiques: Belgrad (1961), el Caire (1964), Lusaka (1970), Alger (1973), Colombo (1976), l’Havana (1979), Nova Delhi (1983), Harare (1986), Belgrad (1989), Jakarta (1992), Cartagena de Indias (1995) i Durban (1998). Amb la dissolució de l’URSS (1991) i la desaparició d’un món políticament bipolar, el moviment replantejà la seva estratègia posant l’èmfasi en el paper de portaveu del Tercer Món. S'oposà a l’embargament a Cuba dels EUA (1995). Fins el 1992 la seu fou a Belgrad, i des d’aleshores no és permanent. El 1998 tenia 113 membres.