Moviment Rialles de Catalunya

Delegació funcional d’Òmnium Cultural creada el 1980 per acord de la junta directiva de l’entitat.

Engloba els grups que, amb el nom de Rialles, es constitueixen a les diverses poblacions de Catalunya.