mucopolisacaridosi

f
Patologia humana

Cadascuna de les malalties hereditàries caracteritzades per la manca d’algun enzim que degradi els mucopolisacàrids, per la qual cosa s’acumulen patològicament en els teixits orgànics.

Les principals són la mucopolisacaridosi tipus I o síndrome de Hurler, on la manca de l’enzim alfaiduronidasa determina nanisme, retard mental, deformitats esquelètiques, cardiopatia i hepatomegàlia; la mucopolisacaridosi tipus II o malaltia de Hunter, amb manca de l’enzim iduronosulfatosulfatasa, semblant a la del tipus I però més benigna i d’afectació només masculina; la mucopolisacaridosi tipus III o malaltia de Sanfilippo, en què la falta d’una sulfamitasa o una glucosaminidasa produeix retard mental profund i trastorns esquelètics més lleus; i la mucopolisacaridosi tipus IV o síndrome de Morquio, on la manca d’una sulfatasa determina deformitats esquelètiques greus, opacitat de la còrnia i trastorns cardiorespiratoris. Altres mucopolisacaridosis, menys freqüents però amb simptomatologia semblant, són les dels tipus VI, VII i VIII.