Muḥammad ibn ‘Abbād al-Rundī

(Ronda, 1333 — Fes, 1390)

Escriptor i místic andalusí.

Emigrà al Magrib per estudiar, i des del 1375 fou imam i ḫāṭib de la Qarawiyyīn de Fes. Autor d’un comentari a les Ḥikam d’ibn ‘Aṭā'Allāh d’Alexandria i de diverses epístoles de direcció espiritual (Rasā'il sugrà i Rasā'il kubrà), la seva mística representa un retorn al sufisme primitiu.