Muḥammad Tawfīq

(el Caire, 1852 — el Caire, 1892)

Kediv d’Egipte, fill i successor d’Ismā‘īl.

L’impuls del moviment nacionalista, iniciat en temps del seu pare, prengué cos i culminà amb el nomenament d’'Arabī Paixà com a ministre de la guerra. Després del bombardeig d’Alexandria i de la victòria britànica a Tell el-Kabir (1882), Egipte restà de fet com a colònia britànica i perdé la sobirania al Sudan (1884).