mujada

f
Física
Agronomia

Mesura agrària equivalent al tros de terra que poden llaurar un parell de bous en un dia.

Equival a 2 025 canes quadrades, o sia, 4 896,5 m2.