mula

f

Durícia que hom es fa a les mans amb el fregadís d’una cosa que maneja constantment.