mul·là

mulla (ar)
m

A l’islam, títol honorífic aplicat als erudits: mestres religiosos, juristes, caps d’escola, etc.