mullena

humedad (es), damp (en)
f

Quantitat considerable de líquid, especialment d’aigua, adherida a la superfície d’una cosa, que fa bassiols, que xopa els vestits, etc.