muller

costella, mujer (es), wife (en)
f
Dret

Dona casada respecte al seu cònjuge.