Mundaka

Municipi de Biscaia, País Basc, situat a la ria de Gernika, al S de Bermeo.

Els recursos principals de l’economia s’obtenen a través de les activitats del sector primari (agricultura, ramaderia i pesca). Les indústries són derivades (conserves i drassanes). És un centre turístic i d’estiueig.