municions

f
pl
Militar

Càrrega de tota mena d’armes de foc, qualsevulla que sigui llur finalitat: abatre l’enemic, fer senyals, il·luminar, expandir substàncies ofuscants, químiques, radioactives, etc.