munt

muntó
m

Conjunt de coses les unes sobre les altres formant una elevació.