munt d’excés

m
Construcció i obres públiques

Munt de terres sobreres procedents d’un desmunt.