muntanya de les Oliveres

Tossal situat a l’E de Jerusalem i separat de la ciutat pel torrent de Cedró.

Lloc venerat pels cristians per múltiples records de Jesús (Betània, al peu de la muntanya, on posà a casa de Llàtzer; Betfagé, on fou aclamat per la multitud; lloc on plorà, a les envistes de la ciutat; Getsemaní, a la falda occidental, on pregà i fou pres; lloc també de l’Ascensió, al cim, segons la tradició), ha estat cobert de santuaris en cadascun d’aquests llocs, a partir del s IV, reedificats successivament.