munyir

ordeñar (es), to milk (en)
tr
Ramaderia

Treure la llet (d’una femella) prement-li la mamella.