muó

m
Física

Tipus de partícula fonamental, constituït de dues espècies, pertanyents al grup dels leptons, que es distingeixen per llur càrrega elèctrica.

El muó negatiu, μ-, té la càrrega de l’electró i el muó positiu, μ⁺, té la mateixa càrrega però positiva. Tenen spin 1/2 i llur massa en repòs és m μ=105,66 MeV. Amb una vida mitjana d’uns 10-6 s, experimenten desintegració β: μ-→e-eμ i μ⁺→e⁺+νe+ν&μ;&μsub;, on νe i v&μ;&μsub; són el neutrí de l’electró i del muó, respectivament, i νμ és l’antineutrí del muó (neutrí). Els muons són produïts, essencialment, per desintegració de mesons, com, per exemple, per desintegració de pions: π⁺ →μ⁺νμ i π- →μ-μ. El neutrí associat al muó, νμ, és anomenat neutrí del muó o neutrí muònic.