Mur de les Lamentacions

Mur occidental, Ha-kotel ha-ma´ariv (he trl.)

Israel. El Mur de les Lamentacions, a Jerusalem

© Fototeca.cat-Corel

Mur de grans blocs de pedra, resta de la muralla que encerclava el Segon Temple de Jerusalem, enderrocat l’any 70 dC pels romans durant la destrucció de la ciutat

És una de les zones que delimita el Mont del Temple. Les actuals dimensions del mur són de 160 m de llargada i 18 m d’alçària des del terra; uns 20 m resten soterrats. Els carreus dels rengles inferiors són del temps d’Herodes, i els dels superiors, d’època tardoromana i d'altres de successives. El costum de plorar la destrucció del temple sembla que començà ja al segle I dC. Entre el 1949 i el 1967 estigué sota control jordà, i en la pràctica hom n’impedí l’accés als jueus, situació que canvià arran de la guerra dels Sis Dies, quan Israel se n’emparà. Hom hi ha habilitat dues seccions que separen homes i dones. És costum que els fidels introdueixin en les esquerdes del mur pregàries escrites en petits trossos de paper enrotllats o plegats.