múrgola

Morchella esculenta (nc.), barret de capellà, rabassola

f
Micologia

Múrgola

Carlos Basarte

Bolet, de l’ordre de les pezizals, de 6 a 15 cm d’alçària, amb el barret alveolat, ovoide i de color bru o bru groguenc.

Es fa a la primavera, en terrenys rics en humus. És comestible i exquisit un cop cuit.