múscul pectoral major

pectoral major
m
Anatomia animal

Múscul situat a la part anterosuperior del tòrax, parió, ample i triangular, amb el vèrtex extern.

És adductor del braç i inspiratori.