Museo del Prado

Pòrtic de la façana del Museo del Prado

© Fototeca.cat

Museu situat en el passeig homònim de Madrid.

Carles III encarregà el 1785 la construcció de l’edifici, neoclàssic, a l’arquitecte Juan de Villanueva, pensant destinar-hi un museu de ciències naturals, projecte que no es realitzà. Fou en temps de Ferran VII que s’obrí al públic com a Museo de Pintura (el 19 de novembre de 1819), dependent de la Casa Real, fins el 1868, que fou nacionalitzat. Format bàsicament per les riques col·leccions dels reis de les cases d’Àustria i de Borbó, s’ha enriquit al llarg dels anys per diferents mitjans: trasllats (el 1872 ho foren els quadres que, procedents de la desamortització, formaven el Museo de la Trinidad), donacions, adquisicions, etc. Hom hi pot seguir l’evolució de l’art pictòric hispànic perquè des de les pintures romàniques de Maderuelo fins al segle XIX totes les èpoques hi són representades; hi són molt nombroses les obres dels grans mestres: El Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Goya, etc. També són importantíssimes les col·leccions de pintura flamenca i italiana, i, bé que menys nombroses en quantitat, la francesa, l’holandesa i l’alemanya. L’any 1971 hom hi creà una secció d’art del segle XIX amb els fons de l’antic Museo Nacional de Arte Moderno, situada al Casón del Buen Retiro, on també hi ha exposat el Guernica de Picasso. L’any 1998 s’inauguraren dotze noves sales de pintura flamenca del segle XVII com a tercera fase del nou desplegament de les col·leccions de la pinacoteca, establert en el pla museogràfic aprovat el 1997. El mateix any, l’arquitecte Rafael Moneo guanyà el concurs de projectes per a l’ampliació del museu, que augmentava la superfície en uns 15.000m2. L’ampliació fou inaugurada el 2007 després de cinc anys d’obres. El 2016 el projecte dels arquitectes Norman Foster i Carlos Rubio guanyà el concurs per a una nova ampliació a partir de la rehabilitació del Salón de los Reinos del Buen Retiro, incorporat al museu. El 2019 el Museo del Prado rebé el premi Princesa de Asturias de comunicació i humanitats, coincidint amb els actes del bicentenari.