museografia

f
Art

Conjunt de tècniques i de pràctiques relatives al funcionament dels museus.

Wilhelm von Bode, director dels museus de Berlín al començament del s. XX, en fou un dels iniciadors. L’International Council of Museums (ICOM), creat el 1947 i vinculat a la UNESCO, i la revista Mouseion, publicada per aquesta darrera entitat, han dut a terme la tasca d’establir i propagar les normes museogràfiques actuals. També és anomenada museologia aplicada.