Museu

Μουσαῖος (el)
(?, segle V dC? — ?, segle V dC?)

Poeta i gramàtic grec.

És autor del poema Hero i Leandre, molt admirat durant el període del Romanticisme. Aquest poema ha estat traduït en vers al català per Pau Bertran i Bros (1888), per Josep Maria Pellicer i Pagès (1894) i per Ambrosi Carrion, i en prosa per Lluís Segalà (1915).