Museu d’Art Modern Jaume Morera

Museu de Lleida, inaugurat el 1917.

Fou fundat amb el nom de Museu d’Art de Lleida a partir de les col·leccions del pintor Jaume Morera, que en fou el principal impulsor, de les obres procedents dels pensionats de la Diputació de Lleida i de diversos dipòsits dels museus estatals. D’aquests primers fons, a banda dels del fundador destaquen obres de Xavier Gosé, Baldomer Gili i Roig, Miquel Viladrich, Marià Fortuny, Leandre Cristòfol, Carlos de Haes, Francisco Pradilla, Jenaro Pérez Villaamil, Enric Simonet, Agustin Lhardy, Eduardo Rosales, Melai del Polo i algunes d’atribuïdes a Rembrandt i a d’altres pintors holandesos. En l’exposició permanent es fa un recorregut per l’art del segle XX a les terres de Ponent i s’utilitzen com a fil conductor l’evolució i la percepció del paisatge al llarg del temps. De les exposicions temporals, sobresurt, per la resposta del nombrós públic, la dedicada el 2017 al reportatge fotogràfic d’Agustí Centelles sobre el bombardeig de Lleida del 1937.

El 1924, després d’una altra important donació de Morera, el museu passà a dur el seu nom. Emplaçat originàriament a l’antic mercat de Sant Lluís, el 1975 fou traslladat a l’antic convent de dominics del Roser. Els anys 1990-93 tingué lloc el traspàs de la titularitat de la Diputació de Lleida a l’Ajuntament. El 2003 el museu incorporà la sala del Roser com a sala d’exposicions temporals. El 2007 s’inaugurà la seu provisional a l’edifici de l’antic Casino Principal de Lleida, als baixos del qual el 1995 havia inaugurat la sala Leandre Cristòfol. L’any 2009 l’Estat espanyol cedí l’edifici de l’antiga Audiència de Lleida, situat a la rambla de Ferran, a l’Ajuntament, i el 2018 s’aprovà el conveni de canvi d’usos per tal d’acollir-hi el futur Museu d’Art de Lleida, en el qual es preveia integrar les col·leccions del Museu d’Art Jaume Morera, recuperant d’aquesta manera el nom original. Les obres començaren el gener del 2019 i era previst acabar-les en un termini de dos anys.