Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat

Conjunt museístic inaugurat l’any 2002 a les antigues mines de Bellmunt del Priorat.

L’explotació d’aquest destacat jaciment de la mineria de galena, de la qual s’obtenia plom, hagué de tancar el 1975 i el complex quedà abandonat. El públic pot visitar el jaciment principal, la mina Eugènia, i una exposició museogràfica que repassa la història d’unes mines explotades des d’època prehistòrica. Està integrat en el Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). El 2008 acabaren els treballs d’ampliació del recorregut de les galeries visitables i de les instal·lacions del museu.