Museu de Zoologia de Barcelona

Museu municipal instituït com a entitat pròpia l’any 1920 a partir de la col·lecció zoològica del Museu Martorell de Geologia i l’aportació científica dels laboratoris de recerca de la Junta de Ciències Naturals.

És instal·lat a l’edifici modernista anomenat el Castell dels Tres Dragons. Destaquen les col·leccions d’entomologia, de malacologia i de vertebrats; les instal·lacions de fonoteca zoològica, biblioteca i vertebrats; les activitats pedagògiques i el servei de publicacions que, anualment, edita Miscel·lània zoològica i Treballs i, periòdicament, la sèrie Col·leccions del Museu (catàlegs de les exposicions). Darrerament, a més del departament de recerca entomològica, funcionen els de documentació de les col·leccions, bioacústica i valoració didàctica de les col·leccions. L’espai d’exposició pública i de servei s’amplià el 1987 amb un edifici annex. L’any 2000 passà a formar part de l’actual Museu de Ciències Naturals, juntament amb el Museu de Geologia de Barcelona.