Museu del Patriarca

Museu de València situat al Reial Col·legi del Corpus Christi, fundat pel patriarca sant Joan de Ribera.

Té l’origen en les col·leccions d’art del fundador (s XVI), enriquides per importants donacions posteriors. Fou obert al públic el 1953. Destaquen les taules renaixentistes de Vicent Joan Macip i un tapís sobre dibuix de Pere de Campaña. De la col·lecció del patriarca tenen especial interès les obres del Greco i de Luis de Morales. El tríptic de la Passió, de Dirk Bouts, té una vàlua artística excepcional. El museu reuneix un importantíssim conjunt de pintura renaixentista i barroca.