Museu Faller de Gandia

Vestits exposats al Museu Faller de Gandia

© Museu Faller de Gandia

Equipament cultural inaugurat l’any 2008, promogut per la Federació de Falles de Gandia.

Té com a objectiu donar a conèixer la tradició d'una festa centenària que identifica la tradició valenciana. Disposa de diversos espais d’activitat pública i d’un espai expositiu, denominat Centre d'Interpretació de la Festa (CIFES), de 400 m 2 , dotat de noves tecnologies audiovisuals i interactives. En els diferents espais s'exposen, entre d'altres, vestits i ornamentacions (pintes, arracades, collarets, etc.) dels segles XVII i XVIII de fallers i falleres; llibrets i instruments musicals propis; el procediment de creació de les falles; ninots indultats; una falla a escala, i la pirotècnia utilitzada. A més, es pot reproduir una mascletada virtual que fa que el terra tremoli. Des de l'any 2012 forma part de la xarxa de museus de la Generalitat Valenciana.