Musical Instrument Digital Interface

MIDI (sigla)

Conjunt d’especificacions per a la compatibilitat entre ordinadors i diferents instruments musicals electrònics, de manera que els ordinadors puguin controlar els instruments i aquests puguin intercanviar dades.

Aprovat l’any 1983 per un consorci format pels principals fabricants d’instruments electrònics, assenyala tant el tipus de maquinari com el protocol de dades a utilitzar per a la comunicació. Especifica, en particular, una interfície en sèrie on la transmissió de dades és asíncrona i a una velocitat màxima de 31,25 kbps. Els generadors d’informació (instruments musicals i sintetitzadors) es connecten a un seqüenciador (sovint un programari sobre un ordinador), que es responsabilitza de generar el senyal resultant. La interfície MIDI és capaç de gestionar el to, el timbre i el volum, entre d’altres.