Muzio Attendolo Sforza

(Cotignola, 1369 — Pescara, 1424)

Senyor i (des del 1411) comte de Cotignola.

Capità de ventura, el capità Alberico da Barbiano l’anomenà, pel seu valor, lo Sforza, que esdevingué cognom. Serví Perusa, Milà, Florència i Pisa. Regnant Joana II de Nàpols, serví primer Alfons IV de Catalunya-Aragó (nomenat el 1420 fill adoptiu i hereu de Joana) i el 1423 el seu rival Lluís III d’Anjou. Enviat per Joana als Abruços per lluitar contra els partidaris d’Alfons a l’Aquila ajudats per Braccio da Montone, morí prop del riu Pescara.