Mymensingh

Ciutat de la divisió de Dacca, Bangladesh, situada vora un braç del Brahmaputra, al N de Dacca.