nacional

nacional (es), national (en)
adj
Política

Relatiu o pertanyent a la nació.

El seu sentit primer i ple correspon, doncs, al concepte genuí de nació. Però, com a conseqüència de la identificació entre nació i estat, el terme esdevé l’equivalent d’estatal o d’originari o subjecte d’un estat. Aleshores és oposat a estranger i també a internacional, o bé és el determinatiu de símbols o d’afers estatals (bandera nacional, interessos nacionals, etc). Com a derivat del concepte de nació desvinculat autènticament del poble i encara més assimilat a l’estat mitificat característic dels feixismes, el terme “nacional” apareix abundosament en aquest tipus d’ideologia, i en aquest sentit són emprades les expressions “nacionalsocialisme”, “nacionalsindicalisme”, etc.