nadiu
| nadiua

nativo -va (es), native (en)
f
m
adj

Fill, natural, d’una nació, d’una regió o d’un poble determinat.