nadiu digital

f
m
Sociologia

Individu que, havent nascut després del 1990, forma part de la primera generació que ha crescut en un entorn tecnològic i digital normalitzat.

El nadiu digital ha interactuat amb la tecnologia digital des de les primeres etapes de la infantesa i té un coneixement i un domini notable de les seves aplicacions. Els nadius digitals estan plenament familiaritzats en l’ús de les eines i demostren un bon domini intuïtiu de les tecnologies pròpies de la societat de la informació. Segons Marc Prensky hi ha una singularitat dels membres d’aquesta generació que els diferència de les generacions anteriors. Als nadius digitals —en contraposició als immigrants digitals—, se'ls atribueix una nova habilitat: la de saber entendre millor l’ús de la tecnologia per haver nascut immersos en ella, per considerar la seva vida ""virtual’' una extensió natural i lògica de la seva vida ""natural’'. El fet d’haver crescut en un entorn dominat pels mitjans audiovisuals, múltiples pantalles i tecnologies que utilitzen sincrònicament els aporta un bagatge superior. Estudis recents, però, constaten que les diferències entre els nadius i els immigrants digitals no sempre són tan importants i que el factor edat no sempre es determinant , ja que en el coneixement de les tecnologies de la informació també depèn d’altres factors com, per exemple, el nivell cultural i educatiu dels individus.