nanomedicina

f
Medicina

Aplicació mèdica de tècniques i de productes de la nanociència i de la nanotecnologia.

Es basa principalment en el disseny de sistemes a escala nanomètrica formats per un mínim de dos components, un dels quals és el principi actiu i la resta el vehicle, que permeten algun tipus de funció especial. Troba aplicació en els camps de la diagnosi, amb el desenvolupament de nanosensors i de xips biològics; en el de l’administració de medicaments amb els nanosistemes de transport i d’alliberació de fàrmacs; en el tractament i la prevenció de malalties, administrant vacunes en forma de nanopartícules, i en el de la reconstrucció de teixits o d’òrgans.