nanoplàncton

m
Ecologia

Un dels grups en què hom sol subdividir arbitràriament el plàncton, segons la grandària dels seus components.

Generalment, hom considera que el nanoplàncton comprèn els organismes entre 5 i 50 microns de diàmetre, marge que inclou la part quantitativament més important del fitoplàncton: flagel·lats, coccolitoforals i petites diatomees i dinoflagellades.