nanotecnologia

f
Construcció i obres públiques
Química

Creació i ús de materials i processos a escala nanomètrica amb precisió atòmica.

La construcció d’estructures orgàniques o inorgàniques a nanoescala i l’exploració de les seves aplicacions pràctiques ocupen un lloc important en la recerca actual. La investigació es dirigeix a determinar les propietats dels materials en l’escala nanomètrica i a crear nanomaterials amb propietats especials. Les estructures més útils i conegudes són els nanotubs de carboni, que poden tenir caràcter metàl·lic o semiconductor quan en varia el diàmetre i l’ordenació dels anells de grafit de les parets, la qual cosa por ésser útil en la fabricació de dispositius nanoelèctrics.