Nantung

Ciutat de la Xina Meridional, situada al delta del Iang-Tsé.

Hi ha indústries tèxtils i alimentàries.