Naqsh-i-Rustam

Localitat de l’Iran, a uns 15 km de l’antiga Persèpolis, on hi ha les tombes dels reis perses aquemènides (s V aC).

Són excavades a la roca i consten de diverses cambres. Hi foren enterrats els reis Darios I, II i III, Xerxes i Artaxerxes I, II i III. Entre els relleus més importants hi ha la representació, d’època sassànida (241-272), de Sapor I, que rep l’emperador romà Valerià, fet presoner.