narcisisme

m

Amor dirigit vers el propi jo o l’ideal del jo.

Originàriament es dóna en les primeres fases libidinals (narcisisme primari), en les quals l’infant es creu omnipotent. Posteriorment pot succeir que el subjecte retregui la libido dels objectes i la dirigeixi una altra vegada cap a si mateix (narcisisme secundari), la qual cosa origina l'esquizofrènia i la paranoia. Un cert grau de narcisisme forma part necessàriament de la personalitat.