Nationalrat

‘Consell Nacional’

Cambra baixa del parlament d’Àustria.

Consta de 183 membres elegits cada quatre anys per sufragi universal.