natja

nalga (es), buttock (en)
f
Anatomia animal

Cadascuna de les dues masses carnoses de la part inferior i posterior del tronc, entre la cuixa i la cintura del cos humà, constituïdes principalment pels tres músculs glutis (gluti major, gluti mitjà i gluti menor), els quals serveixen per a l’elevació i el sosteniment de la pelvis, l’extensió, l’abducció i la rotació del fèmur i l’abducció i la rotació de la cuixa.