Natjà

Poble del municipi de Baells (Llitera), situat a 748 m alt, al vessant SW del Montferrús.

De la seva església parroquial (Sant Nicolau) depèn la de Saganta.